Giới thiệu Công ty

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT Công ty TNHH Mỹ Nghệ Hồng Ngọc và Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ là các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh, các đối tượng chính sách xã hội và người khuyết tật.
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ