Bu đa ngồi (MS30)

Giá : 0 VNĐ  
 Đặt hàng

   Kích cỡ

   40 cm x 90 cm x 148 cm

 -  Đáp ứng các kích cỡ, các màu đá theo yêu cầu. 

 

 Sản phẩm cùng loại khác
Quan Âm Bồ Tát(MS46)
Đầu Phật (MS38)
Phật Đá Đỏ (MS14)
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ