Hong Ngoc Fine Art Com Ltd and The TRUE - THE GOOD - THE BEAUTIFUL congratulate teachers

Hong Ngoc Fine Art Com Ltd and The TRUE - THE GOOD - THE BEAUTIFUL organize meeting for teachers in November, 20th at Sao Do branch. Leaders of Company dolate flowers and gift for teachers.

 

 

\

 

 

 

 

Best wishes for teachers and teachers‘family healthy - successful in the life.

Các tin liên quan
  BỘ MÁY CÔNG TY 
  Vị trí tìm thấy đồ 
  Location Found 
  The production team of the company 
  Đội ngũ sản xuất của công ty 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ