Chân-Thiên-Mỹ-Company Ltd

- Công ty Chân-Thiện-Mỹ được thành lập từ năm 2005 với mục đích dạy nghề miễn phí và tạo điều kiện làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội

-  Founded in 2005 With the purpose of prociding vocational training and job to disable peopl
Address:
Km 21 + 700 Chau Phong-Que Vo-Bac Ninh
Tel: (+84) (0) 0241 624 094
Fax:(+84) (0) 0241 624 094

 

 

 

 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ