Chân-Thiên-Mỹ-Company Ltd

- Công ty Chân-Thiện-Mỹ được thành lập từ năm 2007 với mục đích dạy nghề miễn phí và tạo điều kiện làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội

 - Founded in 2007 With th purpose of prociding vocational training and job to disable people
Address: Km 42 + 800 Hoang Tan - Chi Linh - Hai Duong 
Tel: (+84) (0) 3203 591 112
Fax:  (+84) (0)3203 591 116

 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ