Hồng Ngọc Fine Art Company Ltd-Sao Đỏ

- Công ty Chân-Thiện-Mỹ được thành lập từ năm 1996 với mục đích dạy nghề miễn phí và tạo điều kiện làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội

-  Founded in 1996 With the purpose of prociding vocational training and job to disable people
Address : 18 Nguyen Trai- Sao Đo- Chi Linh - Hai Duong
Tel: +84 (0) 320 388 2911
Fax: +84 (0) 320 3883868

 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Liên Hệ